[Inalta Curte de Casatie si Justitie]: Conflict de competenta.

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA CIVILĂ ŞI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

 

Decizia nr. 4144/2011 Dosar nr. 1618/240/2010

 

 

Şedinţa din Camera de consiliu de la 17 mai 2011

 

 

Deliberând în condiţiile art. 256 C. proc. civ. asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Curtea de Apel Alba Iulia sub nr. 665/57 din 18 mai 2010, reclamanţii S.S. şi S.N. au solicitat în contradictoriu cu Statul Român prin Autoritatea Naţională pentru Restituiri Proprietăţilor – Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor: anularea în totalitate a actului administrativ (titlului de despăgubire) nr. 9820/FF/02 decembrie 2009, emis de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor; obligarea, în principal a pârâtului Statul Român să emită un nou titlu de despăgubire în sumă de 252.000 euro, iar în subsidiar obligarea pârâtului să emită un nou titlu de despăgubire pentru diferenţa de valoare dintre suma de 25.200 euro şi 30.681 RON; suspendarea actului administrativ până la soluţionarea irevocabilă a cauzei; obligarea pârâtului la plata sumelor de 80.000 euro cu titlu de daune materiale şi 8.000 euro cu titlu de daune morale; obligarea pârâtului la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

Prin sentinţa nr. 281/CA/2010, Curtea de Apel Alba lulia, secţia de contencios administrativ şi fiscal, a declinat competenţa de soluţionare a acţiunii reclamanţilor, respectiv cererea în pretenţii, în favoarea Judecătoriei Haţeg, pe motiv că daunele materiale solicitate de reclamanţi nu au fost solicitate în procedura reglementată de Titlul VII din Legea nr. 247/2005. Cererea nu poate fi soluţionată de Curtea de Apel Alba Iulia, nereprezentând un prejudiciu născut prin emiterea deciziei şi, nefiind în legătură de dependenţă cu capătul principal al cererii reclamanţilor, nu poate atrage prorogarea de competenţă în temeiul art. 17 C. proc. civ., nefiind justificate pe art. 18 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, ci sunt cerute pentru nefolosirea terenului timp de 20 de ani.

Judecătoria Haţeg, prin sentinţa civilă nr. 186 din 24 februarie 2011, a declinat în favoarea Curţii de Apel Alba Iulia, secţia de contencios administrativ şi fiscal, competenţa de soluţionare a cererii; a constat ivit conflictul negativ de competenţă între Judecătoria Haţeg şi Curtea de Apel Alba Iulia, secţia de contencios administrativ şi fiscal, şi a înaintat dosarul cauzei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, competentă pentru a hotărî asupra acestui conflict, pentru considerentele ce urmează.

Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei, atunci când reclamantul îşi valorifică prin aceeaşi cerere de chemare în judecată, mai multe pretenţii, se face în conformitate cu dispoziţiile art. 17 din Codul de procedură civilă, din economia cărora rezultă că instanţa competentă să rezolve capătul principal se va pronunţa şi asupra celorlalte capete de cerere chiar dacă, formulate separat, acestea ar fi fost de competenţa altei instanţe.

Mai mult, potrivit art. 18 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, „în cazul soluţionării cererii, instanţa va hotărî şi asupra despăgubirilor pentru daunele materiale şi morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest lucru”. Or, reclamanţii au solicitat acordarea de despăgubiri atât pentru nefolosirea terenului, cât şi pentru nesoluţionarea în termen rezonabil a cererii lor de către pârât

Înalta Curte, învestită cu soluţionarea conflictului negativ de competenţă în temeiul dispoziţiilor art. 22 alin. (3) C. proc. civ., va stabili competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Haţeg pentru considerentele ce succed.

Acţiunea formulată de reclamant priveşte contestarea deciziei nr. 9820/FF din 02 decembrie 2009 emisă de Comisia Centrală, capăt de cerere ce a fost disjuns, cauza fiind înregistrată sub nr. 665.1/57/2010 pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia, secţia de contencios administrativ şi fiscal, precum şi obligarea la plata unor daune materiale de 80.000 euro, reprezentând contravaloarea folosinţei terenului şi a recoltei ce s-ar fi putut obţine în ultimii 20 de ani, precum şi obligarea la plata sumei de 8.000 euro, reprezentând daune morale, constând în suferinţa psihică şi morală cauzată timp de 20 de ani pentru imposibilitatea folosirii terenului ocupat de pârât.

Aşadar, secţia de contencios administrativ şi fiscal rămâne învestită doar cu cererea întemeiată pe Titlul VII din Legea nr. 247/2005 întrucât despăgubirile solicitate nu fac parte din categoria celor ce sunt enumerate la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 ce se referă exclusiv la daunele cauzate urmare a neemiterii ori emiterii actului de autoritate.

Or, aşa cum rezultă din motivarea capetelor de cerere, pretenţiile reclamanţilor nu se referă la emiterea actului de autoritate în temeiul Legii nr. 10/2001, ci la despăgubiri datorate nefolosirii terenului preluat abuziv de stat.

Drept urmare, cum daunele materiale cerute de reclamanţi nu reprezintă un prejudiciu născut prin emiterea deciziei, nefiind în legătură de dependenţa cu capătul principal care să atragă prorogarea de competenţă a Curţii, conform art. 17 C. proc. civ., competenţa de soluţionare a cauzei aparţine Judecătoriei Haţeg şi nu secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curţi de Apel Alba Iulia.

 

 PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Haţeg.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17 mai 2011.

 

Sursa: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: